Hakkari Valiliği
Hakkari Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Hakkari Valiliği
Hakkari Valiliği
Tehlikeli Atık Beyan Sistemine Kayıtlı İşletme ve Kurumların Dikkatine

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tehlikeli Atık Beyan Sistemine kayıtlı işletmelerde, 14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ilgi Yönetmeliğin Atık Üreticisinin Yükümlülükleri başlıklı 9. maddesinin (g) bendinde yer alan (Değişik:RG-30/3/2010-27537) Atık beyan formunu her yıl takip eden yılın en geç Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bilgileri içerecek şekilde Bakanlıkça hazırlanan web tabanlı programı kullanarak doldurmak, onaylamak ve çıktısını almak  ve beş yıl boyunca bir nüshasını saklamakla yükümlüdür” hükmü gereği Müdürlüğümüzden alınan kullanıcı adı ve parola kullanılarak http://cevre.cob.gov.tr/Login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx sitesinden 2011 yılında bertarafı veya enerji kazanımı sağlanan tehlikeli atık miktarlarının söz konusu sisteme Mart ayı sonuna kadar girilmesi gerekmekte olup, aksi takdirde 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca yasal işlemin söz konusu olacağının bilinmesi duyurulur.