Hakkari Valiliği
Hakkari Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Hakkari Valiliği
Hakkari Valiliği
Denetçi Belgesi Vizesi İçin Gerekli Evraklar
DENETÇİ BELGESİ VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR
 
4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkındaki Kanun kapsamında yürürlüğe giren, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin 6 ıncı fıkrası gereği, Denetçi Belgelerinin 5 yılda bir yapılan vize işlemi 01.12.2011 tarihi itibari ileÇevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince yapılacaktır.Belirtilen tarih itibari ile Bakanlığımıza (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü) yapılacak müracaatların vize işlemi yapılmayacaktır.
Denetçilerin vize işlemleri için, Yapı Denetim Sisteminde kayıtlı ikamet adreslerinin yer aldığı Valiliklere (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) müracaat etmeleri gerekmektedir.
İl Müdürlüklerinin yapacakları vize işlemi sırasında istenecek belgeler ile bu belgelerde dikkat edilecek hususlar aşağıda belirtilmiştir.
 
Vize İşlemi İçin Gerekli Belgeler ve Dikkat Edilecek Hususlar
1.Başvuru dilekçesi
1.1. Başvuru dilekçesinin, bizzat belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.
2.Denetçi Belgesi
2.1. Bakanlığımızca verilmiş Denetçi Belgesi''nin aslı, başvuru dilekçesi ekinde sunulmuş olmalıdır.
2.2. Denetçi Belgesi''nin silinti, kazıntı gibi dış etkenler nedeni ile tahribata uğradığı, üzerindeki bilgi ve imzalar okunmayacak durumda olduğu tespit edilmesi halinde, vize işlemine müteakip, belgenin yeniden düzenlenmek üzere vize evrakları ile birlikte Bakanlığımıza (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.
2.3. Denetçi Belgesi arka yüzünün belge sahibi tarafından imzalanmış olması gerekmektedir.İmza bulunmayan belgelerde, bizzat belge sahibinin bu bölümü imzalaması sağlanacaktır.
3.Şantiyelerde iş görebileceklerine ilişkin, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu
3.1. Raporu düzenleyen kuruluşca protokol tarihi ve sayısı verilmiş, raporu imzalayan doktor adı soyadı ve sicil numarası belirtilmiş olmalıdır.
3.2. Müracaat tarihi itibari ile son 3 ay içerisinde düzenlenmiş olmalıdır.
3.3. Rapor içeriğinde ''''Şantiyelerde iş görebileceklerine ilşikin, görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığını'''' belirten ifadelere yer verilmiş olmalıdır.Bu ibarenin sonradan doktor tarafından elle yazılması halinde, bu bölümde ilgili doktorun tashihat parafı ve kaşesi aranacaktır.
4.1. Merkez Yapı Denetim Komisyon web sayfasında ''''Kütüphane/Standart Formlar'''' bölümünde yer alan formata uygun adli sicil beyanın, bizzat belge sahibi tarafından imzalanması gerekmektedir.
4.2. Sunulan beyanlar, vize işleminin yapılmasına müteakip İl Müdürlüklerince, Cumhuriyet Başsavcılıklarından yazılı olarak teyit edilecektir.Aykırı beyanda bulunuldukları tespit edilen denetçilerin bilgileri ve belgeleri, gerekli işlemleri yürütmek üzere, Bakanlığımıza (Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü) gönderilecektir.
4.3. Beyan yerine Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak adli sicil kaydı da sunulabilecek olup, bu kaydın sunulması halinde, müracaat tarihi itibari ile son 3 ay içerisinde alınmış ve T.C.kimlik numarası, adı soyadı, doğum tarihi ile birlikte konusunun ''''Resmi Kurum'''' ibareli olarak sorgulanmış olması gerekmektedir.
4.4. Adli Sicil beyanları için yapılacak teyitlerde de bu hususa dikkat edilecektir.
5.İlgili Meslek Odasına Kayıt Belgesi
5.1. Mürcaat tarihi itibari ile son 3 ay içerisinde düzenlenmiş olmalıdır.
5.2. Belge aslının başvuru dilekçesi ekinde sunulmuş olması gerekmekte olup, temsilciliklerin şubelerden faks yolu ile aldıkları belgelerde, faks nüshasının yetkili temsilcisinin adı soyadı ve unvanı belirtilmek sureti ile imzalamış şekli ile sunulmuş olması gerekmektedir.
6.Banka Dekontu
6.1. Halkbankası, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurumsal tahsilat hesabı, 101 nolu ücret koduna yatırılmış ve ilgili denetçi adına düzenlenmiş, 50 TL tutarındaki vize işlemi banka dekont aslı kabul edilecektir.
6.2. EFT, Bankamatik veya havale dekontları kabul edilmeyecektir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.