Hakkari Valiliği
Hakkari Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Hakkari Valiliği
Hakkari Valiliği
Hizmet Standartları

                                                                  KAMU HİZMET STARDARTLARI HİZMET TABLOSU

                                                                 Personel ve İdari İşler Servislerince yapılan çalışmalar.

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

 

1

Genel ve Özel Yazışmalar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Resmi Kurumlar ve vatandaş dilekçeleri

(1-15) Gün

 

2

Personel sicil Formları

Tüm personeller için

(1-15) Gün

 

3

Personel Duyuruları

Genel personellere yapılan duyurular

1-7 Gün

 

4

Lojman istek duyurusu

Tüm personellere

1-7 Gün

 

5

Lojman Tahsis işlemleri 

Tüm personellere

1 Gün

 

6

Personel emekli İşlemleri

İşçi 

1-3 Gün

 

7

Personel emekli İşlemleri

Memur

1 Ay

 

8

Personellere tebliğ yazışmaları

Memur ve İşçi

1-2 Gün

 

9

Personellerin izin işlemleri

Memur ve İşçi

1 Gün

 

10

Personel Disiplin Savunmaları

Memur ve İşçi

1-7 Gün

 

11

Personellerin terfi dereceler ve kademe işlemler

Memur

(1-15) Gün

 

12

Personellerin geçici görev, sürekli görev yollukları

Tüm personeller için

(1-15) Gün

 

13

Kurs ve seminer yazışmaları

Memur ve işçi

1-2 Gün

 

14

Personellerin giyim yardımı 

Memur ve İşçi

1-7 gün

 

15

 Personellerin Maaşları

Memur İşçi 

1-7 Gün

 

16

İcra Kesintisi ve Yazışmaları

Memur İşçi  

1-7 Gün

 

17

Teminat çözümü  

Müteahhitler

1-3 Gün

 

18

Personellerin emekli kesenekleri ile sigorta primleri yatırma işlemleri

Memur ve İşçi

1  Gün

 

20

Müdürlük Danışma Bürosu

Gelen günlük ziyaretçilere ziyaret kartı verilmekte ve kayıt defterine ismi yazılmaktadır

1 Gün

 

21

Güvenlik nöbetleri   

Hizmet binası güvenlik hizmetleri.

1 Gün

 

22

Nöbet Değişimleri

Sıraya göre 

1 Gün

 

23

Santral

Gelen ve aranan telefonların bağlanması  

Zamanında

 

24

Seferberlik Detay Planı  

İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı

1-7 gün

 

25

Savaş Hali Toplantıları

Genel

Yılda bir

 

26

Sabotaja Karşı Koruma planı

Emniyet Müdürlüğü   

Yılda bir

 

27

24 Saat Çalışma Planı  

Genel

1-5 Yılda bir

 

  28

Personel Araç ve Gereç erteleme işler

Müdürlüğümüzü personelleri  

1-7 Gün

 

 29

Yangın önlemi ve söndürme yönergesi 

Afet ve Acil Müdürlüğüne

1-7 Gün

 

 30

İkaz ve Acil ekip isim listesi

Afet ve Acil Müdürlüğüne

1-7 Gün

 

 31

Sivil Savunma Planı

Afet ve Acil Müdürlüğüne

1-7 Gün

 

 

 

 

32

Eğitim, Denetim ve Özlük faaliyet raporları   

İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı

1-7 Gün

 

33

Milli alarm sistemi yazışmaları

İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı

1-7 Gün

 

34

Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı

Emniyet Müdürlüğüne

1-7 Gün

 

35

Demirbaş İşlemleri (Satın alma, Transfer ve Hibe)

Hizmet Binası için

1-20 Gün

 

36

Tüketim işlemleri

Hizmet Binası için

 1-7 Gün

 

       37

Yıl sonu hesap işlemleri

Taşınır yönetim hesap cetveli

1-30 Gün

 

       38

Yapılacak ambar genel denetim işlemleri  

Hizmet Binası için

1-7 Gün

 

39

Personel emekli İşlemleri

Memur

1-30 Gün

 

40

Personellere tebliğ yazışmaları

Memur ve İşçi

1-2 Gün

 

41

Personellerin izin işlemleri

Memur ve İşçi

1 Gün

 

42

Personel Disiplin Savunmaları

Memur ve İşçi

1-7 Gün

 

43

Döner Sermaye İşletmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

 

1-30 Gün

 

44

Bilgi işlem ile ilgili olarak bilgisayarların  formatlanması veya arızaların tespit işlemi  

Tüm Servisler

1-2 Gün

 

45

Bilgisayarların lan projesinde oluşan arızaların tespiti ve giderilmesi

Tüm Servisler

1-2 Gün