Hakkari Valiliği
Hakkari Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Hakkari Valiliği
Hakkari Valiliği
İlgili Yönetmelik ve Genelgeler

 

-10 Temmuz 2013 Tarihli ve 28703 Sayılı Resmî Gazete — Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)

- 26 MART 2012/2212 SAYILI GENELGEYE GÖRE; HAKEDİŞ TALEPLERİNDE: