Hakkari Valiliği
Hakkari Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Hakkari Valiliği
Hakkari Valiliği
Atık Ambalaj Sistemine Kayıtlı İşletme ve Kurumların Dikkatine

      

 

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Atık Ambalaj Sistemine kayıtlı işletmelerde, 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ilgi Yönetmeliğin Piyasaya Sürenlerin Yükümlülükleri başlıklı 11. maddesinin 1. fıkrasının (d) bendinde yer alan “Piyasaya sürenler; miktara bakılmaksızın bir önceki yıl piyasaya sürdüğü, ithal ettiği, ihraç ettiği ürünlerin ambalajları için Ek-5’te yer alan Piyasaya Süren Müracaat Formunu elektronik yazılım programı üzerinden doldurularak her yıl Şubat ayı sonuna kadar göndermekle yükümlüdürler” hükmü gereği Müdürlüğümüzden alınan firma kodu ve şifre kullanılarak http://www.atikambalaj.cevreorman.gov.tr sitesinden 2011 yılında piyasaya sürülen ambalaj miktarlarının söz konusu sisteme girilerek Şubat ayı sonuna kadar Ek-5 formlarının imzalı ve kaşeli olarak Müdürlüğümüze sunulması gerekmekte olup aksi takdirde 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca yasal işlemin söz konusu olacağı duyurulur.