Hakkari Valiliği
Hakkari Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Hakkari Valiliği
Hakkari Valiliği

Hakkari İli, Yüksekova İlçesi sınırları içerisinde yer alan Nehil Sazlıkları Doğal Sit Alanı İlanı

31 Aralık 2019

Bakanlığımızca (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü) başlatılan “Van, Bitlis, Hakkari, Muş, Siirt ve Şırnak İlleri Doğal Sit Alanlarının Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Projesi Hizmet Alımı İşi” kapsamında Hakkari ilinde çalışılan alanlardan biri olan, Yüksekova İlçesi sınırları içerisinde yer alan Nehil Sazlıkları Doğal Sit Alanının “Kesin Korunacak Hassas Alan” kısmına ait tescil işlemi 24.12.2019 tarihli ve 1881 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmış olup 25.12.2019 tarihli ve 30989 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik doğrultusunda söz konusu alana ait tapu kütüğünün beyanlar hanesinde bulunan mevcut doğal sit şerhinin kaldırılarak yerine “Doğal Sit-Kesin Korunacak Hassas Alan” şerhinin konulması, Korunan Alanlarda Yapılacak Planlara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca İl Müdürlüğümüz web sitesinde bir ay süre ile askıya çıkmıştır. Söz konusu alanın vaziyet planı ve koordinat listesi ekte belirtilmiştir. 31.12.2019

Ek:

Cumhurbaskanlığı'nın 24.12.2019 Tarihli ve 1881 Sayili Karari

 

Facebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır