Hakkari Valiliği
Hakkari Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Hakkari Valiliği
Hakkari Valiliği
Taşınmazlar

Müdürlüğümüz Taşınmazları :

1- Hizmet Binası

2- Sosyal Tesisler

    a) Misafirhane

    b) Yemekhane ve Lokal

3- Laboratuvar

4- Garaj

5- Bekçi Kulübesi

6- 3 Blok ve 26 daireden oluşan kurum lojmanları