Rezerv Yapı Alanı’nının Bir Kısmına İlişkin Revizyon İmar Plan Değişikliği
05 Ekim 2018

Rezerv Yapı Alanı’nının Bir Kısmına İlişkin Revizyon İmar Plan Değişikliği

 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 01.10.2018 tarihinde onaylanan Hakkari İli, Yüksekova İlçesi, Rezerv Yapı Alanı içerisinde yer alan Yenimahalle, Akalan ve İnanlı mahallerine ilişkin 1/5.000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı değişiklikleri 05.10.2018 tarihinde Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 15 (on beş) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.