Hakkari Valiliği
Hakkari Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Hakkari Valiliği
Hakkari Valiliği

Hakkari İli Merkez ilçesinde Olgunlar (Oğuzlar) Mahallesi Mevkii’nde söz konusu Rapor Nihai kabul edilmiştir.

29 Temmuz 2020

DUYURU

Hakkari İli Merkez ilçesinde Olgunlar (Oğuzlar) Mahallesi Mevkii’nde İsmet ÖLMEZ tarafından yapılması planlanan “52105 Ruhsat Numaralı (1925 Ha IV. Grup) Kurşun-Çinko Ocağı Alan ve Üretim Kapasite Artışı” projesi ile ilgili olarak hazırlanan ÇED Raporu İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu (İDK) tarafından incelenerek değerlendirilmiş olup, söz konusu Rapor Nihai kabul edilmiştir.

25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı ÇED Yönetmeliğinin 14. Maddesi gereği "Komisyon tarafından incelenerek son şekli verilen ÇED Raporu, halkın görüş ve önerilerini almak üzere, Bakanlık ve/veya Valilik tarafından askıda ilan ve internet aracılığı ile on (10) takvim günü görüşe açılır." denilmektedir.

       Buna göre yukarıda anılan projeye ilişkin varsa görüş, soru ve önerilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına veya Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bildirilmesi gerekmektedir.

 

Kamuoyuna duyurulur.

 

HAKKÂRİ VALİLİĞİ

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLANEN DUYURULURFacebook’ta Paylaş Twitter’da Paylaş Google Plus’da Paylaş Yazdır