ÇED Gerekli Degildir Duyuru
11 Ekim 2018

DUYURU
İlimiz, Şemdinli ilçesi, Şemdinli-Derecik Karayolu üzeri Pesan Çayı Mevkii N53A4 Pafta, sınırlarında Bedri SEVLİ tarafından 8846,229 m2lik alanda “Kum Çakıl Ocağı ve Kırma-Eleme-Yıkama Tesisi Projesi” ne ilişkin Proje Tanıtım Dosyası Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) incelenmiş ve değerlendirilmiştir.
ÇED Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.
HAKKÂRİ VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN İLANEN DUYURULUR