Yapı Denetim Firmaları

  • EYYUBİ YAPI DENETİM LTD. ŞTİ.

                      Bulak Mah. Cumhuriyet Cad. No:26/2  Merkez/ Hakkari  ( Tel: 0 438 211 70 80  Faks: 0 438 211 50 80 )

           !!! ( 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında“Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;

- Hakkari ilinde faaliyet gösteren 1377 dosya nolu EYYUBİ Yapı Denetim Ltd. Şti' nin yapı denetim izin belgesi , 07.11.2012 tarih ve 28460 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilan tarihi itibariyle geri alınmıştır.)                             
  • AVA YAPI DENETİM LTD. ŞTİ.

                       Nedim Zeydan Cad. Halkbank Karşısı Yılmaz Pasajı Kat:1 No:1  Yüksekova/ Hakkari

                      Atatürk Mah. Zubeyde Hanım Cad. Sanat Sok. Belediye İş Hanı No:3/5  Şırnak ( Tel/Faks: 0 486 216 16 17 )