Yapı Malzemleri Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları

Bakanlığımızca Yapı Malzemeleri Alanında Uygunluk DeÄŸerlendirme Faaliyeti Yürütmek Üzere Görevlendirilen KuruluÅŸların Listesi
 
A-Yapı Malzemeleri YönetmeliÄŸi (89/106/EEC) Kapsamında Bakanlığımız Tarafından Görevlendirilen Onaylanmış KuruluÅŸlar
 

Onaylanmış Kuruluş Adı
GörevlendirildiÄŸi Uygunluk Teyit Sistemi /Görevlendirilme Å