Taşınmazlar

Müdürlüğümüz Taşınmazları :

1- Hizmet Binası

2- Sosyal Tesisler

    a) Misafirhane

    b) Yemekhane ve Lokal

3- Laboratuvar

4- Garaj

5- Bek?i Kulübesi

6- 3 Blok ve 26 daireden oluşan kurum lojmanları