İskan ve Kooperatifler İş Süreçleri

HİZMET STANDARTLARI
 
SIRA NO
 
HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE SÜREÇ
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
 
1
 
Devlet Eliyle İskan İstemeyen Ailelerin İskan Çalışması
(Fiziksel Yerleşim)
 
1-Muhtarlık köyün iskanı talebiyle başvurur.
2- Muhtarlık talebi ilgili Kaymakamlık veya Valiliğe iletir.
3-Dilekçeler İl Müdürlüğüne sunulur.
 
 
2
 
Şube Çalışmaları
 
1-Başvuru dilekçeleri incelenerek, ön inceleme etüt formu düzenlenir (EK 28)
2-Ek 28 formu Bakanlığa onaya gönderilir.
3-Bakanlıktan onay gelmesi durumunda iskan çalışmalarına başlanılır.
4-İskan duyurusu yapılır.
5-İskan duyurusu okul, kahvehane, cami, köy meydanı v.s. gibi yerlere 30 gün süre ile asılır.
3-İskan talebinde bulunan ailelerin başvuru dilekçeleri alınır.
4-Müracaat eden aileler adına dosyalar düzenlenir.
5-İnceleme Kurulunca hak sahibi aileler tespit edilir.
6-Hak sahibi ailelerin M.İ.K. kararları alınarak hak sahiplikleri kesinleştirilir.
7-Hak sahipliği kesinleşen ailelerin listesi Müdürlük panosunda 15 gün süre ile ilan edilir.
8-Alınan M.İ.K. kararları ve onaylı hak sahibi aile listesi Bakanlığa gönderilir.
 
 
115 GÜN
 
 
 
 
 
 
 
3
 
Arazi Etüd Çalışmaları
 
1-İskanın şekline göre Müdürlüğümüzce  arazi araştırması yapılır.
2- Kurum görüşleri alınır.(cevap gelene dek)
3-Arazinin Bakanlığa tahsisi sağlanır.
4- Ek 20 formu düzenlenerek Bakanlığa onaya gönderilir.
 
 
45 gün
 
4
 
Proje Çalışmaları
 
1- Arazinin iskan şekline göre  projelendirmesi yapılır.
2- Arazinin halihazır harita ve imar planı yaptırılır.
3-İmar planı askısı yapılır
4-İmar planı uygulaması ve tescili yapılır.
 
 
120 GÜN
 
5
 
Şube Çalışmaları
 
1-Noter huzurunda çekilen kura ile  hak sahibi ailelere verilecek arsalar belirlenir.
 
 
 
6
 
Tapu ve Tescil İşlemleri
 
1-Borçlanma sözleşmeleri ve temlik cetvelleri hazırlanır.
2-Tapu Sicil Müdürlüğünce temlik ve tescil işlemleri yapılır.
3-Maliye hazinesi lehine ipotek tesisi ve 10 yıllık takyidat şerhi verilmesi sağlanır.
 
 
60 GÜN

 

7

 
Bakanlık ve Şube Çalışmaları
 
1-Hak sahibi ailelere tapu dağıtımı sağlanır.
2-Köyde toplantı yapılarak konut kredisi talepleri alınır.
3-Konut kredisi taahhütnameleri hazırlanarak imzalattırılır.
4-Bakanlık yatırım programına sunulur.
5-Yatırım programına alınan aileler belirlenir.
6-Proje tercihleri yapılır.
7- İnşaat ruhsatları alınır ve 2 yıl içerisinde inşaatların tamamlanması sağlanır.
 
 
(Süreç Bakanlıkça belirlenir)
 
 HİZMET STANDARTLARI
SIRA NO
 
HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE SÜREÇ
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
 
1
 
Yerleri Kamulaştırılanların Devlet Eliyle İskan Çalışması
 
 
1-Müdürlüğümüzce iskan yapılması düşünülen yer için gerekli bilgi ve belgeler toplanır.
2-Toplanan belgeler Bakanlığa gönderilir.
 
 
2
 
Şube Çalışmaları
 
1-İskan duyurusu yapılır.
2-İskan duyurusu okul, kahvehane, cami, köy meydanı v.s. gibi yerlere 30 gün süre ile asılır.
3-İskan talebinde bulunan ailelerin başvuru dilekçeleri alınır.
4-İskanın şekli belirlenir.
5-Müracaat eden aileler adına dosyalar düzenlenir.
6-İnceleme Kurulunca hak sahibi aileler tespit edilir.
7-Hak sahibi ailelerin M.İ.K. kararları alınarak hak sahiplikleri kesinleştirilir.
8-Hak sahipliği kesinleşen ailelerin listesi Müdürlük panosunda 15 gün süre ile ilan edilir.
9-Alınan M.İ.K. kararları ve onaylı hak sahibi aile listesi Bakanlığa gönderilir.
 
 
115 GÜN
 
 
 
 
 
 
 
3
 
Arazi Etüd Çalışmaları
 
1-İskanın şekline göre Müdürlüğümüzce arazi araştırması yapılır.
2- Kurum görüşleri alınır.(cevap gelene dek)
3-Arazinin Bakanlığa tahsisi sağlanır.
4- Ek 20 formu düzenlenerek Bakanlığa onaya gönderilir.
 
 
45 gün
 
4
 
Proje Çalışmaları
 
1- Arazinin iskan şekline göre projelendirmesi yapılır.
2- Arazinin halihazır harita ve imar planı yaptırılır.
3-İmar planı askısı yapılır
4-İmar planı uygulaması ve tescili yapılır.
 
 
120 GÜN
 
5
 
Bakanlık ve Şube Çalışmaları
 
1-İskan yapılacak konutlar Bakanlık yatırım programına alınır.
2-Yatırım programına alındıktan sonra Bakanlıkça ihalesi yapılır
3-İnşaatlar tamamlanarak, noter huzurunda çekilen kura ile konutlar hak sahibi ailelere dağıtılır.
 
 
(Süreç Bakanlıkça ihale şartları ve yatırım programına göre belirlenir)
 
6
 
Tapu ve Tescil İşlemleri
 
1-Borçlanma sözleşmeleri ve temlik cetvelleri hazırlanır.
2-Tapu Sicil Müdürlüğünce temlik ve tescil işlemleri yapılır.
3-Maliye hazinesi lehine ipotek tesisi ve 10 yıllık takyidat şerhi verilmesi sağlanır.
4-5543 sayılı Kanun gereği taşınmazların
3 er aylık periyotlar halinde kontrolü yapılır.
5-10 yıl sonunda tapudaki takyidat şerhinin kaldırılması sağlanır.
 
 
60 GÜN
 
 
HİZMET STANDARTLARI
 
SIRA NO
 
HİZMETİN ADI
 
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER VE SÜREÇ
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
 
1
 
Göçmen kabulü
 
 
1-Vatandaş Başvurusu (Dilekçe ve Noter taahhütnamesi)
2-Toplanan belgeler İl Emniyet Müdürlüğüne gönderilir.
 
5 gün
 
2
 
Şube Çalışmaları
 
Soruşturma sonuçları bakanlığa gönderilir.
    (Dilekçe, Taahhütname ve Emniyet Soruşturma fişi)
 
5 gün
 
 
 
 
 
 
 
3
 
Bakanlık Çalışmaları
 
Müdürlüğümüzce Bakanlığa gönderilen belgeler Dış İşleri Bakanlığına gönderilir.
 
Bakanlıkça belirlenir.
 
4
 
Müdürlük çalışması
 
Dış İşleri Bakanlığınca uygun görülmesi halinde,
1-Pasaport fotokopileri alınır.
2-Muhacir kağıdı düzenlenir.
3-Uyrukluk bildirgesi düzenlenir.
4-Parmak izleri için emniyete gönderilir.
5-Toplanan belgeler dosya halinde İç İşleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık Genel Müd. Gönderilir.
6-İskan kayıt defterine kayıtları yapılır.
 
 
20 gün