REZERV YAPI ALANINA İLİŞKİN İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
22 Mayıs 2017

         T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlık tarafından 17/05/2017 tarihinde onaylanan Hakkari İli, Yüksekova İlçesi, Yenimahalle, Akalın ve İnanlı Mahalleleri sınırları içinde yer alan “ Rezerv Yapı Alanı” nın bir kısmına ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri 22/05/2017 tarihinde Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 15 (on beş) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.