Rezerv Yapı Alanı' na İlişkin Planların İlanı
25 Temmuz 2017

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 20/07/2017 tarihinde onaylanan Hakkari İli, Yüksekova İlçesi, Rezerv Yapı Alanı’ nın bir kısmına ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri 25/07/2017 tarihinde Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 15 (on beş) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.