Özel Kurum ve Kuruluşların Kontrolünde Göz Önünde Bulundurulacak Şartlar

ÖZEL KURUM VE KURULUŞLARIN KONTROLÜNDE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULACAK ŞARTRLAR
 
ELEKTRİK                   :
1-)     Her katta ayrı ayrı kat panosu olacak.  
2-)     Kat panolarında Kaçak Akım Rölesi mevcut ve aktif olacak.          
3-)     Tüm prizler topraklı ve çocuk korumalı olacak.
4-)     Derslik-Etüt-Kütüphane-Labratuvar gibi eğitim odaları ile Fizyoterapi ve grup eğitim odalarında 250 lüx (yaklaşık 8m2 ye P1 2x 40W) olacak.
5-)     Sıva üzerinden açık halde kablo geçmeyecek, zorunlu hallerde PVC kanal içerisine alınacak.
6-)     Yurt binalarında ve M.T.S Kurslarında pist alanlarında yeterli güçte jeneratör bulunması    gerekir.
7-)     Acil durum aydınlatması (bataryalı) mevcut olacak.
8-)     Acil durum yönlendirmesi (EXIT) bataryalı faal durumda olacak.
9-)     Özel Okul, Okul Öncesi Okulu ve Özel Eğitim Okullarında paratoner tertibatı mevcut olacak.
10-)   Öğrenci Yurtları, Özel Okullar, Okul Öncesi Eğitim Kurumları, Özel Eğitim Okullarında özürlülerin kullanımına yönelik asansör bulunması gerekir.
 
İNŞAAT (STATİK)      :
1-)     Binadan toplanan veriler ışığında 2007 Deprem Yönetmeliği 7. Bölüme göre yapılmış Performans Analizi hesapları (Tablo 7.7 de öngörülen minimum performans hedefleri sağlanmalı)
2-)     Binadan toplanan, bilgi düzeyine etki eden verilerin evrakları (Donatı Tespitleri, Alınan karot sonuçları, zemin etüt raporu vs.)
3-)     Mevcut Bina Taşıyıcı Sistem İnceleme ve Performans Analizleri Bilgi Formu ( 3 adet asıl ve Oda Kayıt Belgesi ile aynı tarihli olacak )
4-)     Performans Analiz Sonuçlarının değerlendirildiği ve Tablo 7.7 deki istenen değerlerin sağlandığına dair “Teknik Rapor” ( 3 adet asıl ve Oda Kayıt Belgesi ile aynı tarihli olacak )
5-)     Analizi yapan İnşaat Mühendisinin yeni tarihli Oda Kayıt Belgesi ( Asıl )
 
TESİSAT VE GÜVENLİK:
1-) Binada 19Aralık 2007 tarih ve 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak gerekli tedbirler alınacak.

2-)  Binada 5 Aralık 2008 tarih, 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan ve 01 Nisan 2010 tarihli 27539 sayılı Resmi Gazete’de revize edilen Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine uygun olarak gerekli düzenlemeler yapılacak.

3-) Binada yeterli sayıda wc-lavabo ve özürlü wc-lavabo mahalleri oluşturulacak, sıhhi tedbirler alınacak.
 
MİMARİ    :
1-)     Rölöve Planları (Mahal isimleri ölçü ve alanları, kapı/pencere ölçüleri, kat yüksekliği belirtilmiş olacak şekilde 5 Takım halinde A3 Boyutunda ve Onaylı)
2-)     Yapı Ruhsatı.
3-)     Yapı Kullanma İzin Belgesi.
4-)     Binaya ait Onaylı Mimari-Betonarme-Elektrik ve Mekanik Projeler (1’er Takım)