imar planları değişikliği
01 Ocak 1900

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 09/11/2016 tarihinde onaylanan “Hakkari İli, Merkez İlçesi, Merzan Mahallesi, 248 Ada, 27 No’ lu parselde 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 Ölçekli  Uygulama İmar Planı Değişikliği” 22/11/2016 tarihinde Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 30 (otuz) gün süre ile Hakkari Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.