İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
22 Mayıs 2017

        T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlık tarafından 17.05.2017 tarihinde onaylanan ve mülkiyeti Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'na ait olan Hakkari İli, Yüksekova İlçesi, Yenimahalle, 145 ada 20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-50 ve 55 no.lu parseller ile 201/1, 202/1, 203/1, 204/1, 205/1, 206/9, 206/11, 207/1, 208/1 ve 209/1 ada/parsellere ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişiklikleri 22/05/2017 tarihinde Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 15 (on beş) gün süre ile askıya çıkarılmıştır.