İlimiz, Şemdinli İlçesi, Derecik beldesi Çed Gerekli Degildir Duyuru
10 Mayıs 2018

İlimiz, Şemdinli İlçesi, Derecik beldesi, Balkaya Mahallesi N52-C3 Pafta, 101 Ada 1 Parsel
sınırlarında Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü tarafından 21.85 hektarlık alanda "IIA Grubu Kalker
Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Projesi" ile ilgili Valiliğimize sunulan Proje Tanıtım Dosyası
incelenmiş ve değerlendirilmiştir
ÇED Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince, Valiliğimizce "ÇED Gerekli Değildir Kararı"
verilmiştir.