İLİĞMİZ ONBAŞILAR KÖYÜ ÇED RAPORU
19 Şubat 2018

                                           DUYURU
 İlimiz, Onbaşılar  Köyü, M53-D4 Pafta, 121 Ada 9.163 Paresl  sınırlarında Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü t. tarafından 3.37 hektarlık (33.728 m2)  lik alanda

“ llA Gruba  Kalker Ocağı Projesi”ne ilişkin Proje Tanıtım Dosyası Valiliğimizce (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) incelenmiş ve değerlendirilmiştir.


ÇED Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmiştir.
                                 

                                  HAKKÂRİ  VALİLİĞİ
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN

                               İLANEN DUYURULUR