Hizmet Standartları

                                                                  KAMU HİZMET STARDARTLARI HİZMET TABLOSU

                                                                 Personel ve İdari İşler Servislerince yapılan çalışmalar.

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

 

1

Genel ve Özel Yazışmalar

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Resmi Kurumlar ve vatandaş dilekçeleri

(1-15) Gün

 

2

Personel sicil Formları

Tüm personeller için

(1-15) Gün

 

3

Personel Duyuruları

Genel personellere yapılan duyurular

1-7 Gün

 

4

Lojman istek duyurusu

Tüm personellere

1-7 Gün

 

5

Lojman Tahsis işlemleri 

Tüm personellere

1 Gün

 

6

Personel emekli İşlemleri

İşçi 

1-3 Gün

 

7

Personel emekli İşlemleri

Memur

1 Ay

 

8

Personellere tebliğ yazışmaları

Memur ve İşçi

1-2 Gün

 

9

Personellerin izin işlemleri

Memur ve İşçi

1 Gün

 

10

Personel Disiplin Savunmaları

Memur ve İşçi

1-7 Gün

 

11

Personellerin terfi dereceler ve kademe işlemler

Memur

(1-15) Gün

 

12

Personellerin geçici görev, sürekli görev yollukları

Tüm personeller için

(1-15) Gün

 

13

Kurs ve seminer yazışmaları

Memur ve işçi

1-2 Gün

 

14

Personellerin giyim yardımı 

Memur ve İşçi

1-7 gün

 

15

 Personellerin Maaşları

Memur İşçi 

1-7 Gün

 

16

İcra Kesintisi ve Yazışmaları

Memur İşçi  

1-7 Gün

 

17

Teminat çözümü  

Müteahhitler

1-3 Gün

 

18

Personellerin emekli kesenekleri ile sigorta primleri yatırma işlemleri

Memur ve İşçi

1  Gün

 

20

Müdürlük Danışma Bürosu

Gelen günlük ziyaretçilere ziyaret kartı verilmekte ve kayıt defterine ismi yazılmaktadır

1 Gün

 

21

Güvenlik nöbetleri   

Hizmet binası güvenlik hizmetleri.

1 Gün

 

22

Nöbet Değişimleri

Sıraya göre 

1 Gün

 

23

Santral

Gelen ve aranan telefonların bağlanması  

Zamanında

 

24

Seferberlik Detay Planı  

İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı

1-7 gün

 

25

Savaş Hali Toplantıları

Genel

Yılda bir

 

26

Sabotaja Karşı Koruma planı

Emniyet Müdürlüğü   

Yılda bir

 

27

24 Saat Çalışma Planı  

Genel

1-5 Yılda bir

 

  28

Personel Araç ve Gereç erteleme işler

Müdürlüğümüzü personelleri  

1-7 Gün

 

 29

Yangın önlemi ve söndürme yönergesi 

Afet ve Acil Müdürlüğüne

1-7 Gün

 

 30

İkaz ve Acil ekip isim listesi

Afet ve Acil Müdürlüğüne

1-7 Gün

 

 31

Sivil Savunma Planı

Afet ve Acil Müdürlüğüne

1-7 Gün

 

 

 

 

32

Eğitim, Denetim ve Özlük faaliyet raporları   

İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı

1-7 Gün

 

33

Milli alarm sistemi yazışmaları

İdari Mali İşler Dairesi Başkanlığı

1-7 Gün

 

34

Koruyucu Güvenlik Özel Talimatı

Emniyet Müdürlüğüne

1-7 Gün

 

35

Demirbaş İşlemleri (Satın alma, Transfer ve Hibe)

Hizmet Binası için

1-20 Gün

 

36

Tüketim işlemleri

Hizmet Binası için

 1-7 Gün

 

       37

Yıl sonu hesap işlemleri

Taşınır yönetim hesap cetveli

1-30 Gün

 

       38

Yapılacak ambar genel denetim işlemleri  

Hizmet Binası için

1-7 Gün

 

39

Personel emekli İşlemleri

Memur

1-30 Gün

 

40

Personellere tebliğ yazışmaları

Memur ve İşçi

1-2 Gün

 

41

Personellerin izin işlemleri

Memur ve İşçi

1 Gün

 

42

Personel Disiplin Savunmaları

Memur ve İşçi

1-7 Gün

 

43

Döner Sermaye İşletmesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir.

 

1-30 Gün

 

44

Bilgi işlem ile ilgili olarak bilgisayarların  formatlanması veya arızaların tespit işlemi  

Tüm Servisler

1-2 Gün

 

45

Bilgisayarların lan projesinde oluşan arızaların tespiti ve giderilmesi

Tüm Servisler

1-2 Gün