Hakkari İli, Şemdinli İlcesi, Alan Köyü N53B16D Pafta, 157 ada, 1 parsel mevkisinde Mehmet Fehim ELMAS tarafından yapılması planlanan Kültür Balıkçılığı Projesi
19 Ocak 2017

 Hakkari İli Şemdinli İlcesi Alan  Köyü N53B16D Pafta 157 ada 1 parsel  mevkisinde Mehmet Fehim ELMAS tarafından yapılması planlanan Kültür Balıkçılığı Projesi ile ilgili olarak Bakanlığımıza sunulan Proje Tanıtım Dosyası incelenmiş ve değerlendirilmiştir ÇED Yönetmeliği’nin 17. maddesi gereğince Kültür Balıkçılığı Projesi’ne  Valiliğimizce “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı verilmiştir. İlgililere duyurulur.