HAKKARİ ili MERKEZ ilçesindeki
30 Temmuz 2018
HAKKARİ ili MERKEZ ilçesi sınırları içerisinde RCR VE SEYİTOĞLU MAD. İTH. İHR. VE SAN. A.Ş. tarafından yapılması planlanan AR:200710837, AR:200711273 VE AR:200711437 NUMARALI SAHALARDA KURŞUN-ÇİNKO MADEN OCAĞI ARAMA VE ÜRETİMİ projesi ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme süreci başlamış ve Çevresel Etki Değerlendirmesi Başvuru Dosyası halkın görüşüne açılmıştır.Söz konusu projeye ilişkin, halkı proje hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla ÇED Yönetmeliğinin 9. maddesi gereğince 15/08/2018 tarihinde Halkın Katılım Toplantısı düzenlenecektir.ÇED Başvuru Dosyasını İncelemek isteyenler Bakanlık Merkezinde veya HAKKARİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinde duyuru tarihinden itibaren raporu inceleyerek, zamanlama takvimi içerisinde proje hakkında Bakanlığa veya Valiliğe görüş bildirebilirler. Halkın Katılımı Toplantısı yeri ve saati ile ilgili ÇED İzin Denetim Genel Müdürlüğü ve HAKKARİ Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden bilgi alınabilir. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.