Genel Kurul Müracaat İşlemleri

GENEL KURUL TOPLANTISINA BAKANLIK TEMSİLCİSİ TALEBİNDE BULUNAN KOOPERATİFLERİN BAŞVURUSUNDA DİLEKÇE EKİNDE İSTENEN BELGELER
 
1-DİLEKÇE (EK-1)
 
2-ÇAĞRI İÇİN ALINAN YÖNETİM KURULU KARARI
 
3-GENEL KURUL GÜNDEMİ
 
4-ÇAĞRI TEBLİGATI (Elden ve ya Posta tebligatı - Not: Tebligat tarihi Genel Kuruldan en az 30 gün önce olmalı. Sürelerin hesabında duyuru ve toplantı günleri hesaba katılmaz.)
 
5-TİCARET SİCİLİNDEN ALINAN YETKİ BELGESİ
 
6-BİLGİ FORMU (EK-4)
 
7-BAKANLIK TEMSİLCİ ÜCRETİ MAKBUZU ASLI
 
8-YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU (EK-5)
(11.06.2008 tarih ve 26903sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe uyun formatta)
 
9-DENETİM KURULU RAPORU (EK-6)
(11.06.2008 tarih ve 26903sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe uyun formatta)
 
Önemli Not: Toplantı gününden en az 15 gün önce temsilci talebinde bulunmayan kooperatiflerin yapacakları Genel Kurullara Temsilci görevlendirilmeyecektir.
 
GENEL KURUL TOPLANTISINA GİDİLDİĞİNDE
BAKANLIK TEMSİLCİSİNCE ALINACAK VE TAMAMLANACAK DİĞER BELGELER
 
1-GENEL KURUL TUTANAĞI
 
2-HAZİRUN CETVELİ (EK-9)
 
3-VEKALETNAMELER
(Not: Sadece 1.derece yakınlar (anne, baba, eş, çocuk, kayınvalide, kayınpeder) ile ortaklara verilen ıslak imzalı vekaletler kabul edilecektir. Kardeş yasal olarak 1. Derece yakın kabul edilmemektedir. Üstünde ıslak imza bulunmayan (faks ve fotokopi) ve yukarıdaki vasıflara uymayan kişilere verilecek vekaletler noter tasdikli olsa dahi kabul edilmeyecektir.)
 
5-BİLANÇO
 
6-GELİR-GİDER CETVELİ
 
7-TAHMİNİ BÜTÇE
 
8-GENEL DURUM BİLDİRİMİ (EK-8)
 
9-MAL BEYANI (EK-10)
(Sonu 0 ve 5 olan senelerde ve yönetime yeni giren üyeler için)
 
10-DEFTERLERİN NOTERCE YAPILAN KAPANIŞ TASDİKİNİ İÇEREN SAYFALARIN FOTOKOPİSİ (Yönetim kurulu karar defteri ve Yevmiye defteri)
 
11-DAMGA VERGİSİNİN YATTIĞINA DAİR MAKBUZ
( 2013 yılı için 45,45-TL (bilançolar için :30,60-TL, gelir tabloları için :14,85-TL toplam:45,45-TL))