Cumhuriyet Mahallesi, 299 Ada, 10 No' lu Parsele İlişkin Plan Değişikliği
25 Temmuz 2017

  

        T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ nca 20/07/2017 tarihinde onaylanan “Hakkari İli, Yüksekova İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 299 Ada, 10 No’ lu parsele 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 Ölçekli  Uygulama İmar Planı Değişikliği” 25/07/2017 tarihinde Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ nde 30 (otuz) gün süre ile Hakkari Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ nce askıya çıkarılmıştır.