Çevresel Etki Değerlendirmesi Hizmetleri ve Çevre İzinleri İşleri Şube Müdürlüğü

    -  ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ, İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

    -  Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir Duyurusu