ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
01 Ocak 1900

 14.06.2014 tarih ve 29030 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği” ve “Mardin-Batman-Siirt-Şırnak-Hakkari Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı” (ÇDP) amaç, ilke ve stratejileri çerçevesinde yapılan incelemeler ve değerlendirmeler neticesinde; Hakkari İli, Merkez İlçesi’nde “Sanayi ve Depolama Bölgesi” amaçlı hazırlanan “Mardin-Batman-Siirt-Şırnak-Hakkari Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” (M 51 nolu Plan Paftası) 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 7. maddesi uyarınca Bakanlığımızca 09/01/2017 tarihinde onaylanmıştır.

   Bu çerçevede, 09/01/2017 onay tarihli “Mardin-Batman-Siirt-Şırnak-Hakkari Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği” nin 3194 sayılı İmar Kanunun 8. Maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin 33. maddesi uyarınca askıya çıkarılmıştır.