"ÇED Gerekli Değildir Kararı" İlimiz, Şemdinli İlçesi, Gelişen  Köyü
30 Nisan 2018

İlimiz, Şemdinli İlçesi, Gelişen  Köyü,  Uslu Mevkii M53-D4 Pafta, 121 Ada 9,163 Parsel

sınırlarında Karayolları 11.Bölge Müdürlüğü tarafından 2.40 hektarlık alanda "IIA Grubu Kalker

Ocağı  Projesi"    ile  ilgili  Valiliğimize  sunulan  Proje  Tanıtım  Dosyası  incelenmiş  ve

değerlendirilmiştir.

ÇED Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince, Valiliğimizce  "ÇED Gerekli Değildir Kararı"

verilmiştir. Ek'te verilen duyuru metninin 10 iş günü halka duyurulması, duyurulduğuna dair ilan

gereğini arz/rica ederim tutanağının Valiliğimize(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) gönderilmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve