ASKIYA ALMA TUTANAĞI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 20/12/2016 tarihinde onaylanan "Hakkari İli, Yüksekova İlçesi, Eskikışla Mahallesi, 211 Ada, 18 No.lu parselde 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
01 Ocak 1900

                                                                                                                              ASKIYA ALMA TUTANAĞI

 

 

          T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 20/12/2016 tarihinde onaylanan “Hakkari İli, Yüksekova İlçesi, Eskikışla Mahallesi, 211 Ada, 18 No.lu parselde 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 Ölçekli  Uygulama İmar Planı Değişikliği” 27/12/2016 tarihinde Hakkari Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde 30 (otuz) gün süre ile Hakkari Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nce askıya çıkarılmıştır.

 

                                                     27/11/2016

 

             İlyas BAŞARAN                        Hacı DEMİR                          Yavuz YILDIZ

Çevre ve Şehircilik İl. Müdür Yrd. V.       Şube Müdürü                        Jeoloji Mühendisi

 

 Osman KAZGAN

                                                                                                                                        Çevre ve Şehircilik İl Müdür V.