644 KHK Kapsamında Yapılacak Çalışmalar Hakkında

 

644 sayılı Kanun Hükmünde Kararname Uyarınca verilecek ruhsatlara ilişkin olarak Bakanlığımız Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün 09.01.2012 tarih ve 67 sayılı yazısı aşağıda sunulmaktadır.