2017/02 Karar No'lu MÇK Kararı
02 Ocak 2018

İlimiz Mahalli Çevre Kurulu 28/12/2017 tarihinde 2017/02 sayılı kararlar alındı.

2017/02 sayılı MÇK Kararı için tıklayınız.