2012 B�R�M F�YATLARINA G�RE LABORATUAR TEST �CRETLER�

2012 YILI B�R�M F�YAT TABLOSU
GEL�R KOD NO
 
H�ZMET�N ADI
2012 YILI B�R�M F�YAT
(KDV DÂH�L)
403
Komple Numune Al�nmas� ve Bas�nç Dayan�m� (2.2+2.3+1.13) 6 Ad. Küp
68,00 TL
403
Beton numunelerinin kürü (6 Adet )
10,00 TL
403
Beton Bas�nç Dayan�m Raporu
 7,00 TL
403
Çelik Çubuk Gözle Muayene (3 Adet)
 4,00 TL
403
Çelik Çubuk Boyut Muayenesi (En Ad 3 Adet)
 4,00 TL
403
Kütle Muayenesi (3 Adet)
 8,00 TL
403
Çekme Deneyi (Akma,çekme uzama ayn� çapta 3 Adet için)
39,00 TL
403
Demir Çubuk Raporu
14,00 TL
 
 TS 2824 EN 1338 BETON PARKE TAŞLARI (Getirilecek numune miktari en az 8 Ad.)                                   
 403
Beton Parke Taşları/ Biçim ve boyutlar
21,00 TL
 403
Beton Parke Taşları/ Yarmada çekme dayanımı
115,00 TL
 403
 Rapor
   14,00 TL

YAPILAN �� VE ÜCRETLER�
GEL�R KOD NO
 
H�ZMET�N ADI
2012 YILI B�R�M F�YAT
(KDV DÂH�L)
403
3 Adet Kür Yap�lmam�� Numunenin Test Ücreti
41,00 TL
403
3 Adet Kür Yap�lm�� Numunenin Test Ücreti
46,00 TL
403
6 Adet Kür Yap�lm�� Beton Tek Rapor (7 veya 28 Günlük)
85,00 TL
403
6 Adet Kür Yap�lm�� Beton Çift Rapor (7 ve 28 Günlük)
92,00 TL
403
6 Adet Kür Yap�lmam�� Beton Tek Rapor (7 veya 28 Günlük)
75,00 TL
403
6 Adet Kür Yap�lmam�� Beton Çift Rapor (7 ve 28 Günlük)
82,00 TL
403
6 Adet (3’ü kür yap�lm�� 3’ü kür yap�lmam��) (Çift Rapor)
87,00 TL
 
Numune de�i�ik adetlerde geldi�inde birim fiyat
(Adet*12+Rapor+Kür)
12,00 TL
 

YAPILAN �� VE ÜCRETLER�
GEL�R KOD NO
 
H�ZMET�N ADI
2012 YILI B�R�M F�YAT
(KDV DÂH�L)
403
1 Çap demir çekme test ücreti
 69,00 TL
403
2 Çap demir çekme test ücreti
124,00 TL
403
3 Çap demir çekme test ücreti
179,00 TL
403
4 Çap demir çekme test ücreti
234,00 TL
403
5 Çap demir çekme test ücreti
289,00 TL
403
6 Çap demir çekme test ücreti
344,00 TL
403
7 Çap demir çekme test ücreti
399,00 TL
403
8 Çap demir çekme test ücreti
454,00 TL
 
 

KAROT ÇALI�MALARI
YAPILAN �� VE ÜCRETLER�
GEL�R KOD NO
 
H�ZMET�N ADI
STANDARD NO
2012 YILI B�R�M F�YAT
(KDV DÂH�L)
403
Karot numunesinin al�nmas� (�lk 3 adet)
TS EN 12504-1
135,00 TL
403
3 Adet karottan sonra her biri
 
 33,00 TL
403
Karot Numunesi bas�nç dayan�m� (Kesme ve ba�l�klama dâhil 1 adet)
 
 30,00 TL
403
Karot numunesi kesme i�lemi
 
 10,00 TL
403
Karot rapor düzenleme
 
 14,00 TL
403
Beton test çekici deneyi (10 ölçme yeri için)
TS EN 12504-2
 88,00 TL
403
Beton test çekici deneyi (10 adetten sonraki her bir ölçme yeri için)
“     “
    7,00 TL
 

ÖRNEK F�YAT TABLOSU
GEL�R KOD NO
 
H�ZMET�N ADI
Bankaya Yatan
Kesme Ücreti
 
2012 YILI B�R�M F�YAT
(KDV DÂH�L)
403
3 Adet karot deneyi ve raporu
240,00 TL
30,00 TL
270,00 TL
403
4Adet karot deneyi ve raporu
303,00 TL
40,00 TL
343,00 TL
403
5 Adet karot deneyi ve raporu
366,00 TL
50,00 TL
416,00 TL
403
6 Adet karot deneyi ve raporu
429,00 TL
60,00 TL
489,00 TL
403
7 Adet karot deneyi ve raporu
492,00 TL
70,00 TL
562,00 TL
403
8 Adet karot deneyi ve raporu
555,00 TL
80,00 TL
635,00 TL
403
9 Adet karot deneyi ve raporu
618,00 TL
90,00 TL
708,00 TL
403
10 Adet karot deneyi ve raporu
681,00 TL
100,00 TL
781,00 TL